Glavna
O klubu
Treninzi/Lokacija
Kontakti
Tai Chi Chuan
Qigong
Wudang Shan
Bagua
Galerija
Links

 

   
 

BAGUAZHANG-metoda hodanja po krugu

Kada spomenete Baguazhang (Pakua chang) ,kinesku unutarnju vještinu borenja prvo što padne napamet (onima koji su imali prilike čuti za nju ili vidjeti je) je jedinstvena metoda hodanja po krugu gdje praktičari ove vještine satima hodaju po krugu izmjenjujući razne položaje ruku.

Metoda hodanja po krugu je osnova bague, ali i njezina bit. Iako naizgled jednostavna, vještina hodanja po krugu vrlo je komplicirana ponajprije fizički ali i energetski jer postoji puno principa koje moramo ukomponirati u to hodanje da bi postigli određeni nivo vještine u bagui. Metoda hodanja po krugu je vježba koja prati vježbača cijeli njegov život i u kojoj se on stalno usavršava.

Početnici počinju hodanje držeči oba dlana u istom položaju te izmjenjujući osam osnovnih položaja dlana ( osam trigrama I ching-a). Kada se to usavrši možemo mjenjati dlanove tako da svaka ruka drži jedan od osam položaja što tvori ukupno 64 varijacije dlanova (8×8=64). Kaže se da tih 64 položaja mogu prilagoditi na sve kombinacije napada koji postoje. Metoda hodanja po krugu karakteristična je za sve stilove bague iako se načini hodanja i položaji dlanova (čak i sam izgled dlana) razlikuju od stila do stila.

Hodati možemo brže ili sporije, te u stavovima raznih visina. Dok hodamo po zamišljenoj kružnici ruke su nam usmjerene ka centru te kružnice s pogledom usmjerenim na dlanove.

Optimalno vrijeme hodanja za početnike je 30 minuta. Hodanje po krugu bitno je jer njime razvijamo ponajprije naše tijelo, um, kultiviramo chi (energiju), te razvijamo vještinu potrebnu za uspješnu samoobranu.

Hodajući po krugu na čisto fizičkom planu povećava se naša fizička snaga i izdržljivost, razvija se ravnoteža , fleksibilnost, te koordinacija cijelog tijela, povezanost nogu ,struka i gornjeg dijela tijela što je posebno važno za borilačke primjene jer princip snage tj energije (fa jing eksplozivne energije) je taj da energija dolazi iz nogu te se upravljana strukom emitira kroz ruke ( to je osnovni princip, jer se kasnije ta energija može emitirati kroz bilo koji dio tijela).

Za baguu se često kaže ima najbrže kretanje te da omogućava vježbaču da brzo izmjenjuje kutove napada i obrane i da se efikasno brani iz gotovo nemogućih kuteva. To sve ne bio bilo moguće bez metode hodanja po krugu koja razvija stabilnost za vrijeme kretanja (tzv ukorjenjivanje) i svijest o vlastitom centru ravnoteže što pruža mogućnost emitiranja energije (fa-jing) za vrijeme kretanja, što je vrlo zahtjevno, posebno u borbi.

Hodajući učimo se opuštati te koristiti samo one mišiće koji su nam potrebni. Ova metoda ima učinak na kardiovaskularno i na zdravlje općenito. Bagua hodanje po krugu je također jedna vještina unutarnjeg razvoja. Hodajući po krugu razvijamo povezanost između uma i tijela te razvijamo ono što Kinezi zovu ?mirnoća u kretanju?. Razvijamo svijest o našem centru te vezu između "vanjskog i unutarnjeg".

Za vrijeme vježbe disanje je sporo a um je smiren. Najčešće smo koncentrirani na dlanove ili na centar kruga. Neke škole koriste razne oblike koncentracije i vizualizacije. Povezanost uma i tijela je jedna od najbitnijih stvari u unutarnjim borilačkim vještinama. U početku vježbač je okupiran sa mnogim principima na koje mora biti koncentriran ali s vremenom oni mu postaju prirodni te on može polako početi obraćati pažnju na svoje stavove , stupanj opuštenosti , mirnoću uma ,etc.

S vremenom se postiže svijest o tijelu i o onome što se događa u tom tijelu te svijest o energiji (chi) te načinima njezinog kretanja u tijelu i mogućnosti upravljanja njome u borilačke ili medicinske svrhe. Tako hodanje po krugu kao vještinu unutarnjeg razvoja možemo podijeliti na metodu za razvoj chi-a (energije) te metodu meditacije. Naravno te dvije metode su usko povezane.

Držanje stavova za vrijeme hodanja uz koncentraciju i smiren um pomaže da se chi uravnoteži i sakuplja ovisno o stavu koji držimo. Svaki stav utječe na cirkulaciju chi-a te djeluje na određene dijelove tijela tako da vježbaći koji imaju određenih zdravstvenih problema mogu koristiti hodanje kao oblik qigonga za samoizlječenje. U borilačkom smislu vrlo je važno da vježbač razvije svoj chi da bi ga mogao brzo dovesti u ruke ( što je važno kod udarca) ili u bilo koji dio tijela. Kada se razvije povezanost uma/tijela i živčanog sistema to postaje jako brzo i spontano. Hodanje u krug kao metoda meditacije usko je povezana sa praksom Taoizma.

Vjeruje se da baguazhang hodanje u krug vuče svoje korijene iz taoističkih metoda te da su taoisti koristili tisućama godina prije nastanka bague kao nadopunu svojim statičkim metodama meditacije. Filozofija bague usko je povezana sa I chingom ?knjigom promjena , jednim od najpoznatijih i najstarijih taoističkih klasika. Stavovi u bagui usko su povezani sa trigramima (8) i heksagramima (64) za koje se kaže da se pomoću njih mogu odraziti sve promjene u univerzumu (grubo rečeno). Riječ promjena leži u samoj biti bague i njezinoj borilačkoj filozofiji.

Taoisti vjeruju da u prirodi ništa nije savršeno mirno te da je stalno kretanje dok meditiramo prirodnije. Meditirajući dok se krećemo omogućava nam da se bolje približimo prirodi te absorbiramo energiju (chi) Neba i Zemlje. Kada hodamo da bi meditirali naš hod mora biti polagan, prirodan, udoban i kontinuiran. Disanje je lagano i opušteno. Spuštamo centar gravitacije što pomaže da se chi stabilizira u tan tienu (točka otprilike 2-4 cm ispod pupka.) Spuštanje chi-a u tan tien omogućava umu pa postigne određeni meditativni fokus. Baguazhang hodanje nije samo obična vježba hodanja već metoda čak i vještina od koje imamo puno koristi u svim aspektima života: fizičkom, mentalnom pa čak i duhovnom.